HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Spelend leren, de beste basis voor je toekomst

Schoolmaatschappelijk werk

 

Poster SMW

 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Op bijna elke basisschool is tegenwoordig schoolmaatschappelijk werk voor kinderen en ouders aanwezig. Ook op de school het Geuzenschip is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Een schoolmaatschappelijk werker ondersteunt bij problemen die ouders/verzorgers/leerkrachten ervaren. Leerkrachten kunnen via de intern begeleider doorverwijzen. Ook ouders/verzorgers kunnen aangeven een gesprek te willen. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag thuis of op school van hun kind. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Uw kind zit niet lekker in zijn vel maar u weet niet waardoor;
  • U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en u weet niet waar u hiervoor hulp kunt krijgen;
  • U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe;
  • Er is iemand overleden in uw omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van uw kind. U weet niet hoe u hem/ haar hierbij kan helpen;
  • Uw kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. dit kunnen tekenen zijn dat hij/ zij spanningen ervaart waarvan u als ouder niet weet waar het vandaan komt of wat u eraan kunt doen.
  • Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent is dit al reden genoeg om langs te komen en de vraag te stellen

Vaak hebben verschillende zaken met elkaar te maken en samen kan gezocht worden naar oplossingen, in de vorm van adviezen, korte ondersteunende begeleiding, of verwijzing.

Er is steeds nauw overleg met de intern begeleider. Deze coördineert de zorg van school. Voor de ouders en de leerlingen is het goed te weten dat er slechts wordt gesproken over zaken als daar toestemming voor wordt gegeven.

Opvoeden is niet altijd even makkelijk! Er kunnen heel wat vragen en / of zorgen zijn omtrent uw kind. Het schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor de grote problemen, maar ook voor de kleine vragen en twijfels. U kunt als ouder/opvoeder bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor advies, ondersteuning/kortdurende hulpverlening of een verwijzing naar een andere instelling. De school weet wanneer ik aanwezig ben.

Kwadraad School Maatschappelijk Werk

Tineke Knape , t.knape@kwadraad.nl

Telefonisch via Kwadraad contact: 088- 9004000 (vragen naar Tineke Knape)of mobiel: 0640636736

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle nieuwtjes van onze mooie school.