HeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Spelend leren, de beste basis voor je toekomst

Activiteiten Commissie

De AC wordt gevormd door ouders van CBS Geuzenschip

De taak van de AC bestaat voornamelijk uit het bijstaan van het schoolteam met de organisatie en/of uitvoering van diverse festiviteiten en activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering en eindejaarsafsluiting. Ook tijdens schooltijd, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een project, wordt er koffie/thee/limonade geschonken, zodat de teamleden hun aandacht volledig kunnen besteden aan de ouders/verzorgers en leerlingen.

Elke 1e dinsdagavond van de maand, m.u.v. vakanties, wordt er vergaderd van 20.00 tot max. 22.00 uur. Tijdens deze vergadering worden alle op stapel zijnde festiviteiten doorgesproken, taken verdeeld en voorgaande activiteiten geëvalueerd. Er is altijd een vaste vertegenwoordiger van het team bij deze vergaderingen aanwezig. Deze leerkracht fungeert als het ware als doorgeefluik tussen het schoolteam en de leden van de AC.
De AC beheert tevens de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Een verantwoording van de uitgaven wordt medio oktober uitgedeeld in de klassen.

Voor het schooljaar 2019/ 2020 bestaat de AC uit de volgende leden    

  • Laura Eijsberg, penningmeester, moeder van Lars (gr 7)
  • José Wille, voorzitter, moeder van Enna ( gr 5)
  • Annelies Moerman, moeder van Floris ( gr 4) en  Lucas ( gr 8)
  • Marloes Buijsman, moeder van Suus ( gr 4)
  • Nadra Eleonora, moeder van  Yaèl (gr 8)
  • Caroline van der Schaaf, moeder van Maas (gr 3)
  • Lerine van Deventer, leerkracht groep 1/2

Tevens hebben wij een lijstje van ouders waar we een beroep op kunnen doen, als het gaat om het verdelen van taken voor de festiviteiten of activiteiten.
Er is een natuurlijk verloop van AC-ouders, velen hebben er al meerdere jaren AC opzitten als zij afscheid nemen van de AC. Daarom is het belangrijk dat er animo onder de ouders blijft om zich beschikbaar te stellen voor de AC.
Wij zijn dan ook geregeld op zoek naar mensen die ons willen bijstaan, zodat de festiviteiten en activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren) door kunnen gaan!

Hebt u interesse of wilt u meer informatie over de AC, neem dan gerust contact op met een van de leden. U kunt zich ook tot de groepsleerkracht richten, zij verwijzen u graag door.

Hieronder de link naar de begroting voor 2018- 2019

Begroting AC 2018- 2019

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle nieuwtjes van onze mooie school.